ETUSIVU
ESITTELY
AJANKOHTAISTA *
KOHTEIDEN LUETTELO
KOKOELMIEN LUETTELO
HANKKEEN TUKEMINEN
TUKIJAT
YHTEYSTIEDOT
Pelasta KIRJA
Pelasta kirja tuhoutumasta

Osallistu kulttuuriperinnön pelastamiseen!

Pelasta kirja on ohjelma, jolla Kansalliskirjasto kutsuu kaikki kirjan ystävät tukemaan valitsemansa kulttuuriaarteen säilymistä tuleville sukupolville.

Kansalliskirjastolla on maan laajimmat suomalaisten kirjojen, lehtien, karttojen, nuottien ja äänitteiden kokoelmat, runsaasti käsikirjoitusaineistoa, maan vanhimmat ulkomaisen tieteellisen kirjallisuuden kokoelmat sekä useita kansainvälisestikin arvokkaita erikoiskokoelmia, kuten autonomian aikana Venäjältä saadut vapaakappalekokoelmat.

Kokoelmien säilymisen turvaaminen on kirjaston haasteellinen tehtävä. Aineisto kuluu runsaan käytön vuoksi, ja toisaalta paperi ja muut materiaalit tuhoutuvat itsestäänkin. Varsinkin teollisesti valmistettu, hapan paperi haurastuu aikaa myöden käyttökelvottomaksi. Pelastamistoimina ovat aineiston konservointi, mikrokuvaus ja digitointi, mutta nämä toimet ovat kalliita ja etenevät aineiston suuren määrän vuoksi liian hitaasti. Kirjaston tekemän kuntokartoituksen mukaan n. 40.000 dokumenttia ei enää kestä lainaamista eikä käyttöä.

Kirjasto tarvitseekin julkisen rahoituksen lisäksi myös yksityistä rahoitusta ja tukea, jonka avulla tämän tärkeän aineiston säilyvyyttä, turvallisuutta ja saatavuutta voidaan parantaa.

Pelasta kirja -ohjelmaan olemme valinneet sellaisia kohteita, joiden ikää ammattitaidolla tehty konservointi pidentäisi merkittävästi, ja joiden digitointi toisi nämä dokumentit verkon välityksellä kaikkien vapaasti käytettäviksi.