Rädda boken
FÖRSTA SIDAN
PRESENTATION
AKTUELLT *
OBJEKTFÖRTECKNING
NÄTBIBLIOTEKET  PDF
UPPHOVSRÄTTER
LISTOR PÅ VERK
Tidig finländsk litteratur
Nyare finländsk litteratur
Handskrifter
Värdefulla utländska verk
Slavicas pärlor
STÖD PROJEKTET
SPONSORER
KONTAKTUPPGIFTER

 

/ Digitaliserade

Anmärkning om upphovsrätter

Rättigheterna till de här bilderna tillhör Nationalbiblioteket. De som använder dem får framställa exemplar av dem endast för sitt eget enskilda bruk (UpphovsrättsL 12§).

Framställningen av flera exemplar av bilderna och allt kommersiellt utnyttjande av dem är förbjudet utan Nationalbibliotekets tillstånd (StraffL 49:1, UpphovsrättsL 56a§).

Om villkoren för användningen kan man komma överens med servicechef Liisa Savolainen,
Nationalbiblioteket, PB15 (Unionsgatan 36),
00014 Helsingfors universitet, telefon (09) 191 22745.