PRESENTATION
OBJEKTFÖRTECKNING
Tidig finländsk litteratur
Nyare finländsk litteratur
Kartor
Handskrifter
Värdefulla utländska verk
Slavicas pärlor
SPONSORER
Rädda BOKEN
De i programmet bevarade objekten med länkar till digitala verk

Finländsk litteratur från 1800-talet

SIDA 1 2 3
270

270 Tidning för barn

SPONSOR: Centralförbund för Barnskydd

Doria

269

269 Den finländska osttillverkningens tidigaste historia

SUOMEN JUUSTO Suomen juustonvalmistajayhdistyksen julkaisu No 1. Helsinki 1915.

SPONSOR: Biblioteksamanuens Jaakko Salemaa

100 €

Doria

268

268 Illustrationer till Fänrik Stål

R. W. Ekman, TILL FÄNRIK STÅLS SÄGNER TOLF TECKNINGAR = Vänrikki Stoolin tarinoista kaksitoista kuvausta / af R. W. Ekman. Helsingfors : G. W. Edlund , 1869, 12 kuvalehteä.

SPONSOR: Journalist Mathias Luther

200 €

Doria

267

267 Det försvunna Skatudden

Rud. Wald. Åkerblom, MINNEN FRÅN SKATUDDEN. Helsingfors 1873.

SPONSOR: Prof. Helena Ranta och prof. Aura Korppi-Tommola

100 €

Doria

264

264 Illustrerade bröder

Aleksis Kivi, SEITSEMÄN VELJESTÄ. Kuv. A. Gallén. Helsinki, 1908.

SPONSOR: En privatperson

1 400 €

Doria

263

263 Topelius berättelser på finska

Topelius, Zacharias, VÄLSKÄRIN KERTOMUKSIA. Porvoo, 1895-1898.

SPONSOR: DI Markku Tiili

Doria

262

262 Lönnrots Kalevala

KALEWALA TAIKKA WANHOJA KARJALAN RUNOJA SUOMEN KANSAN MUINOSISTA AJOISTA / [koonnut Elias Lönnrot]. Osat 1.-2. 1835.

SPONSOR: Rita Kuusakoski-Peltonen

1 100 €

Doria

261

261 Illustrerat verk om fågelägg

Sundman, G., FINSKA FÅGELÄGG = SUOMEN LINTUIN MUNIA / tecknade af = kuvannut G. Sundman ; med text af = tekstillä varustanut J. A. Palmén. Osat I-III.

SPONSOR: DI Markku Tiili

Doria

260

260 Naturlära för skolan

LUONNONOPILLINEN KUVASTO KOULUN JA KODON TARPEEKSI. NATURHISTORISK ATLAS FÖR SKOLAN OCH HEMMET. Toimittaneet A. J. Mela och J. A. Palmén.

SPONSOR: DI Markku Tiili

Doria

259

259 Fåglarnas flyttningsvägar

Johan Axel Palmén, OM FÅGLARNAS FLYTTNINGSVÄGAR. Helsingfors 1874.

SPONSOR: DI Markku Tiili

Doria

258

258 Ett känt ornitologiskt verk

Magnus von Wright, SVENSKA FOGLAR EFTER NATUREN OCH PÅ STEN RITADE AF M. OCH W. von WRIGHT. Stockholm 1828 - 1838: tryckte af C. von Scheele.

SPONSOR: DI Markku Tiili

Doria

256

256 Den första upplagan av Sju bröder

Aleksis Kivi, SEITSEMÄN WELJESTÄ: kertomus / tehnyt A. Kiwi. Helsinki 1870.

SPONSOR: Kymmene Ab:s 100-årsstiftelse

1 100 €

Doria

255

255 Finlands fiskar

Gösta Sundman, FINLANDS FISKAR MÅLADE EFTER NATUREN. Häft I-XII. Helsingfors : Edlund, 1883-1893.

SPONSOR: DI Markku Tiili

Doria

254

254 Kulturliv i Helsingfors

PROGRAM-BLADET: Tidning för Helsingfors Teatrar och Konserter. Årgångarna 1882, 1892-1901.

3 000 € per årgång

Doria

253

253 Ungfinnarnas kulturtidskrift

NUORI SUOMI, kirjallistaiteellinen joulualbumi. Numerointi: 1(1891)-50(1940) Helsinki, 1891-1940.

SPONSOR: Helsingin Sanomain Säätiö

22 000 €

Doria

252

252 Ett skört blad

GUTENBERG. Suomen kirjaltajaliiton äänenkannattaja. Helsinki : Helsingin kirjanpainajain yhdistys. Vuosikerta 1894.

SPONSOR: LehtiMarket Oy

1 000 €

Doria

251

251 Folkskådespel av Canth

Minna Canth, MURTOVARKAUS. Näytelmä viidessä kuvauksessa. Porvoo 1883.

SPONSOR: Kuopion Isänmaallinen Seura

300 €

Doria

250

250 Läsövningar

Johan Henrik Tuhkanen, AAPINEN JA LUKUKIRJA SEKÄ KERTOMUKSIA BIBLIAN HISTORIASTA: kotia ja kiertokouluja varten. Tampere 1890.

SPONSOR: FM Leena Lindqvist

290 €

Doria

249

249 Hemundervisning

AAPIS-KIRJA KOTIOPETUSTA VARTEN TOIMITETTU. Tampere 1885.

SPONSOR: DI Juha Korkeila

200 €

Doria

248

248 Alfabet och övningar

Karl Henrik Ignatius, TARPEELLINEN LASTEN KIRJA. Helsinki 1840.

SPONSOR: FM Leena Lindqvist

400 €

Doria

247

247 "Suomalaisia huvituksia"

C. A. Gottlund, OTAWA I-II, 1828-1832, III, 1929.

SPONSOR: DI Markku Tiili

246

246 Troskyldig poesi

Juhani Siljo, MAAN PUOLEEN. Porvoo, 1914.

SPONSOR: Helsingfors universitets Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

300 €

Doria

245

245 Arbetarens hustru

Minna Canth, TYÖMIEHEN VAIMO: NÄYTELMÄ VIIDESSÄ NÄYTÖKSESSÄ. Porvoo, 1885.

SPONSOR: Ari Aaltos fond

600 €

242

242 Skådespel med Kalevala-motiv

J. H. Erkko, POHJOLAN HÄÄT: KOLMINÄYTÖKSINEN RUNO. Helsinki 1902.

SPONSOR: FM Jarkko Tolvanen

1 000 €

Doria

241

241 Hustavla

J. H. Erkko, SUOMALAINEN HUONEENTAULU vanhoille ja nuorille sydämeen luettavaksi. Helsinki, 1900.

SPONSOR: Bibliotekarie Eliisa Puolimatka

100 €

Doria

240

240 Idédiktning

J. H. Erkko, HAVAITTUANI: VIHKO RUNOJA JA VIRSIÄ. Porvoo, 1886.

SPONSOR: FM Jarkko Tolvanen

400 €

Doria

237

237 Ett tidigt mästerverk

Josef Julius Wecksell, DANIEL HJORT. Helsingfors, 1863.

SPONSOR: Ekonom Paavo Norlamo

400 €

Doria

236

236 Vemodsfull poesi

Josef Julius Wecksell, VALDA UNGDOMSDIKTER. Åbo, 1860.

SPONSOR: Ekonom Paavo Norlamo

200 €

Doria

235

235 Om kvinnors liv

Fredrika Runeberg, TECKNINGAR OCH DRÖMMAR. Helsingfors, 1861.

SPONSOR: Gemensamma stödobjekt

1 000 €

Doria

234

234 Publikationer av Viborgs litteratursällskap

Rietrik Polén, KIRJALLINEN AARREAITTA. Viipuri, 1869.

SPONSOR: DI Markku Tiili

Doria

SIDA 1 2 3