PRESENTATION
OBJEKTFÖRTECKNING
Tidig finländsk litteratur
Nyare finländsk litteratur
Kartor
Handskrifter
Värdefulla utländska verk
Slavicas pärlor
SPONSORER
Rädda BOKEN
De i programmet bevarade objekten med länkar till digitala verk

Handskrifter

SIDA 1
506

506 Finlands första opera

Fredrik Pacius, KUNG KARLS JAKT, handskrift.

SPONSOR: DI Markku Tiili

Doria

505

505 Kompositionshandskrifter av Väinö Raitio

Väinö Raitio, Kompositionshandskrifterna Joutsen, operan Prinsessa Cecilia, verk för olika orkester- och kammarensembler, piano- och orgelverk, kör- och solosånger, orkesterarrangemang och utkast. Sammanlagt ca 1300 sidor.

SPONSOR: Finlands Tonsättare rf, Väinö Raitios fond

20 000 €

UNDERSTÖTT

504

504 Operamanuskript

Armas Launis, SEITSEMÄN VELJESTÄ (Sju bröder) (1913). Operapartitur. Manuskript.

SPONSOR: Anu Karassuos fond

UNDERSTÖTT

502

502 Kompositionshandskrift

Erkki Melartin, PRINSESSA RUUSUNEN (Prinsessan Törnrosa). Opus 22. 1904.

SPONSOR: Majaoja-stiftelsen

2 000 €

Doria

501

501 Musikhandskrift från 1500-talet

LIBELLUS MUSICUS. Codex Michael Michaelis: Hymnarium. S.a.

SPONSOR: Gemensamma stödobjekt

2 000 €