PRESENTATION
OBJEKTFÖRTECKNING
Tidig finländsk litteratur
Nyare finländsk litteratur
Kartor
Handskrifter
Värdefulla utländska verk
Slavicas pärlor
SPONSORER
Rädda BOKEN
De i programmet bevarade objekten med länkar till digitala verk

värdefulla utländska verk

SIDA 1
625

625 Illustrerad jakttidskrift

TIDSKRIFT FÖR JÄGARE OCH NATURFORSKARE. Stockholm, 1832-1834.

3 000 €

Doria

623

623 En förbjuden kabbalistbok

Francesco Giorgio, FRANCISCI GEORGII VENETI MINORITANAE FAMILIAE DE HARMONIA MUNDI TOTIUS CANTICA TRIA. Venetiis: in aedibus Bernardini de Vitalibus, 1525.

SPONSOR: Petri Mäkelä

5 000 €

Doria

622

622 Solen rör sig runt jorden

Claudius Ptolemaeus, COSMOGRAPHIA. Ulm: Lienhart Holle , 1482.

SPONSOR: Petri Mäkelä

5 000 €

Doria

620

620 Skandinaviens fiskar

SKANDINAVIENS FISKAR / målade af Wilh. Von Wright; med text af B. Fries, C. U. Ekström och C. Sundevall. Stockholm: Norstedt, 1836-1857.

SPONSOR: En privatperson

2 000 €

Doria

617

617 Amerikansk bosättningshistoria

Thomas Campanius Holm, KORT BESKRIFNING OM PROVINCIEN NYA SWERIGE UTI AMERICA. Stockholm 1702.

SPONSOR: Förenta staternas ambassad / informations- och kulturavdelningen

2200 €

Doria

616

616 Handbok för medelhavsseglare från 1400-talet

Leonardo Dati, LA SPHERA, 1-3. Handskrift från början av 1400-talet.

SPONSOR: Styrelseordförande, ekon. mag, Juha Nurminen

3000 €

Doria

613

613 Lärobok i matematik

Aegidius Aurelius, ARITHMETICA ELLER EEN KORT OCH EENFALDIGH RÄKNEBOOK. Upsala 1614.

SPONSOR: CSC - Tieteellinen laskenta Oy

2 800 €

612

612 En sällsynt kalender

David Hercilius, SCHRIFT CALENDER PÅ THET ÅHRET 1636: JEMTE STOORE PROGNOSTICON ASTROLOGIUM ELLER PRACHTICA PÅ THETT NÄRVAR. Stockholm: Henrik Keyser 1635.

SPONSOR: Lektor Marja Voipio

1 000 €

Doria

611

611 En värdefull sjöatlas

Sir Robert Dudley, Del arcano del mare I-III. Firenze, 1646-47.

SPONSOR: Koneen Säätiö

13 000 €

Doria

609

609 Den enda kända upplagan

Theunis Jacobsz, 'T NIEUWE EN VERGROOTE ZEE-BOECK. Amsterdam, Gedruckt by Jacob Theunisz, 1657.

SPONSOR: Instrumenttekniker Eero Rantalaiho

3 500 €

Doria

608

608 Resa till Grönland

Friderich Martens, Naukeurige Beschryvinge van Groenland, of Spitsbergen, Amsterdam 1710.

SPONSOR: Tekn. lis. Antero Tamminen

1 300 €

Doria

606

606 Sällsynt diktverk

Giovanni Scandianese, I QUATTRO LIBRI DELLA CACCIA. Diktverk om jakt från mitten av 1500-talet, innehåller en sällsynt karta.

SPONSOR: Lektor Pia Mänttäri och do. Tuomo Aho

3 000 €

Doria

605

605 Praktfull inkunabel

Ancius M. Boethius, DE CONSOLATIONE PHILOSOPHIAE. Nürnberg 1476. Innehåller textkommentar av Thomas av Aquino.

SPONSOR: Gemensamma stödobjekt

5 000 €

Doria

603

603 Karta över Rom

Giambattista Nolli, NUOVA PIANTA DI ROMA. Roma 1748.

SPONSOR: Constructor Finland Oy

1 000 €

602

602 Ett betydande kartografiskt verk

Gerard Mercator, ATLAS SIVE COSMOGRAPHICAE MEDITATIONES DE FABRICA MVNDI ET FABRICATI FIGVRA. Duisbvrgi Clivorvm 1595.

SPONSOR: Suomen Kuvalehti och Yhtyneet Kuvalehdet Oy

5 000 €

601

601 Vårldens första tryckta specialatlas

Bartolomeo da li Sonetti (Zamberto), [ISOLARIO. Venezia: Guilelmus Anima Mia 1485].

SPONSOR: Docent Tuomo Aho och lektor Pia Mänttäri

3 000 €

Doria