FÖRSTA SIDAN
PRESENTATION
AKTUELLT *
OBJEKTFÖRTECKNING
KATALOG ÖVER SAMLINGARNA
STÖD PROJEKTET
SPONSORER
KONTAKTUPPGIFTER
Rädda BOKEN
/ Objekt

101 Agricolas bönebok

Mikael Agricola, RUCOUSKIRIA Bibliasta. Stockholm: A. Laurentsson 1544.

Michael Agricola (ca 1510-1557) var den ledande gestalten inom den finländska reformationen, rektor för Åbo skola och senare biskop i Åbo. Målet med Agricolas skriftliga verk var att utarbeta de för kyrkan nödvändiga texterna på finska. Han blev sålunda "det finska skriftspråkets fader".

Den omfattande böneboken var först och främst avsedd för prästerna, för att dessa skulle kunna förrätta sina gudstjänster på folkets språk. Boken innehåller böner, dikter, goda råd, psalmer och liturgiska stycken som sammanställts från olika källor. I verket finns också rikligt med illustrationer, dekorationer och karakteristiska textkompositioner.

Bibliotekets exemplar har bevarats i ganska gott skick. Vid behov kan bladen rengöras och verket digitaliseras.

Till början