FÖRSTA SIDAN
PRESENTATION
AKTUELLT *
OBJEKTFÖRTECKNING
KATALOG ÖVER SAMLINGARNA
STÖD PROJEKTET
SPONSORER
KONTAKTUPPGIFTER
Rädda BOKEN
/ Objekt

Doria

109 Disputationer vid Åbo akademi

De av professor Pehr Gadd handledda disputationerna vid Åbo akademi 1753-1797.

Pehr Gadd (1727-1797) var professor i kemi vid Åbo akademi. De disputationer som han handledde behandlade tillämpningen av naturvetenskaper inom lantbruket och övriga näringar. Gadd strävade med sina forskningar efter att minska fattigdomen och öka välståndet i landet. Han var en mångsidig och uppskattad vetenskapsman, och flera av de teman som han behandlade är aktuella ännu idag.

Disputationerna var akademiska lärdomsprov på olika nivåer, och som deras författare antecknades ofta den handledande professorn. Från år 1752 fick man förutom på latin, grekiska och hebreiska publicera disputationer även på svenska inom vissa områden, såsom naturvetenskaperna. Gadd publicerade under åren 1753-1795 över etthundra disputationer, av vilka största delen var på svenska.

Disputationerna digitaliseras och bladen rengörs vid behov.

Till början