FÖRSTA SIDAN
PRESENTATION
AKTUELLT *
OBJEKTFÖRTECKNING
KATALOG ÖVER SAMLINGARNA
STÖD PROJEKTET
SPONSORER
KONTAKTUPPGIFTER
Rädda BOKEN
/ Objekt

6 000 €

125 'Krigsbibeln'

BIBLIA, SE ON COCO PYHÄ RAMATTU : suomeksi, wastudest ojettu alcuramattuin, hebrean ja grecan jälken. - Turusa : prändätty Johan Winterildä, cuningalliselda kirjain pränttäjäldä, anno 1685.

Denna helbibel var den andra i ordningen som utkom på finska. Den var redigerad av biskop Johannes Gezelius den äldre. Översättningsfelen och en del sakfel i den första finskspråkiga bibeln (se objekt 105) korrigerades, varvid texten blev mera trogen originaltexten än 1642 års bibel. Den nya BIBLIA var också av minde format en sin föregångare, så den var lättare att ta med på resor. Den här bibeln var också med på många krigståg, varför den fick namnet "Krigsbibeln".

BIBLIA från 1685 har blivit ännu mera sällsynt än sin föregångare från 1642, fastän den i tiden utkom i en större upplaga. Nationalsamlingens exemplar är i relativt gott skick, och det enormt tjocka bandet är dessutom helt. Bibeln kommer att torrengöras och digitaliseras på nätet.

Till början