FÖRSTA SIDAN
PRESENTATION
AKTUELLT *
OBJEKTFÖRTECKNING
KATALOG ÖVER SAMLINGARNA
STÖD PROJEKTET
SPONSORER
KONTAKTUPPGIFTER
Rädda BOKEN
/ Objekt

Doria

127 Den första för Finland tryckta boken

MISSALE ABOENSE. [Lubecae] : [Bartholomaeus Ghotan] , [1488].

MISSALE ABOENSE, Åbo mässbok, trycktes i Lybeck för Åbo stift, det vill säga Finland. Den betraktas som Finlands första tryckta publikation och är också vårt lands enda inkunabel, dvs. trycksak som publicerats under boktryckarkonstens första tider, på 1400-talet. Företalet till det här latinska praktverket är skrivet av biskopen i Åbo Konrad Bitz. I början av företalet finns ett träsnitt som avbildar S:t Henrik omgiven av Bitz, domprosten Magnus Särkilaks och två präster. På marken ligger S:t Henriks baneman, bonden Lalli. Företalet och helgonkalendern som är infogade till början av verket var avsedda för Finland; i övrigt användes samma mässbok också på andra håll inom den katolska kyrkan.

MISSALE trycktes både på papper och på pergament. Det veterligen enda på pergament tryckta originalbandet finns i Kungliga biblioteket i Danmark. De övriga bevarade pergamentexemplaren, såsom Nationalbibliotekets exemplar, har sammanställts från utdrag ur olika band. Den på papper tryckta MISSALE har bevarats som 15 ofullständiga exemplar.

Nationalbibliotekets exemplar, som tillhört Uskela församling, digitaliseras och publiceras på nätet.

Till början