FÖRSTA SIDAN
PRESENTATION
AKTUELLT *
OBJEKTFÖRTECKNING
KATALOG ÖVER SAMLINGARNA
STÖD PROJEKTET
SPONSORER
KONTAKTUPPGIFTER
Rädda BOKEN
/ Objekt

3 500 €

128 Den första handboken

MANUALE SEU EXEQUIALE ABOENSE. [Halberstadtiae] : [Laurentius Stuchs] : Stuchs, Laurentius, 1522.

MANUALE ABOENSE, som var det andra verket som trycktes för Finland, var avsett som handbok för församlingsprästernas kyrkliga förrättningar. MANUALE utkom på tröskeln till reformationen, men kom då inte ännu i allmänt bruk inom församlingarna. MANUALE trycktes både på pergament och på papper, men en del av upplagan förstördes uppenbarligen redan innan den började spridas.

Av pergamentexemplaren har bevarats endast fragment i form av pärmfyllningar till fogderäkenskaper; av dessa har två exemplar rekonstruerats, av vilka det ena finns i Sverige. Av pappersexemplaren har vid Nationalbiblioteket bevarats ett ofullständigt exemplar som har överlämnats av Lojo församling.

Pappersexemplaret har originalpärmar, och de kommer att konserveras: pappret kommer att tvättas och lappas. Detta sällsynta kyrkohistoriska dokument digitaliseras också och publiceras på nätet.

Till början