FÖRSTA SIDAN
PRESENTATION
AKTUELLT *
OBJEKTFÖRTECKNING
KATALOG ÖVER SAMLINGARNA
STÖD PROJEKTET
SPONSORER
KONTAKTUPPGIFTER
Rädda BOKEN
/ Objekt

233 Den första finskspråkiga doktorsavhandlingen

Rietrik Polén, JOHDANTO SUOMEN KIRJALLISHISTORIAAN. Helsingissä 1858.

Rietrik (Fredrik) Polén (1823-1884) var journalist, förläggare och lärare samt finskhetsivrare. Han var redaktör för Suometar 1851-1866 och utgav 1859-1863 den av Lönnrot redigerade Mehiläinen. Ingendera tidningen hade vid denna tid en tillräckligt stor läsekrets, så de lades båda ner, och Polén själv gick i konkurs. Senare verkade Polén som lärare i finska språket och historia, och medverkade som skribent i flera olika tidningar. Det finländska skolväsendets utveckling och folkbildningen var centrala teman i Poléns idévärld.

1858 utgav Polén den första finskspråkiga doktorsavhandlingen under handledning av Elias Lönnrot. Polén ville att den vetenskapliga forskningen skulle vara öppen för hela folket.

Avhandlingen kommer att digitaliseras och publiceras på nätet.

Till början