FÖRSTA SIDAN
PRESENTATION
AKTUELLT *
OBJEKTFÖRTECKNING
KATALOG ÖVER SAMLINGARNA
STÖD PROJEKTET
SPONSORER
KONTAKTUPPGIFTER
Rädda BOKEN
/ Objekt

1 400 €

238 Översikt av Finlands litteratur

Sven Gabriel Elmgren, ÖFVERSIKT AF FINLANDS LITTERATUR. Helsingfors, 1861, 1865.

Sven Gabriel Elmgren (1817-1897) var teolog, men kom ändå att välja biblioteksbanan och blev slutligen vicebibliotekarie för Kejserliga Alexanders-Universitetets bibliotek. Han utgav en doktorsavhandling om Finlands litteratur ifrån år 1542 till 1863. Den omfattar en överblick över olika litteraturperioder samt en definition av den finländska litteraturen.

Detta epokgörande bibliografiska verk kommer att digitaliseras och publiceras på nätet.

Till början