FÖRSTA SIDAN
PRESENTATION
AKTUELLT *
OBJEKTFÖRTECKNING
KATALOG ÖVER SAMLINGARNA
STÖD PROJEKTET
SPONSORER
KONTAKTUPPGIFTER
Rädda BOKEN
/ Objekt

Doria

623 En förbjuden kabbalistbok

Francesco Giorgio, FRANCISCI GEORGII VENETI MINORITANAE FAMILIAE DE HARMONIA MUNDI TOTIUS CANTICA TRIA. Venetiis: in aedibus Bernardini de Vitalibus, 1525.

Francisco Giorgio eller Franciscus Georgius Venetus (1460–1540) var en kabbalist inom den franciskanska organisationen och utforskare av den hemliga judiska läran. Han var också med i den av påven bannlyste renässansfilosofen Pico della Mirandolas filosofkrets, som kombinerade religion, mystik och vetenskap. Giorgios verk hamnade kort efter publiceringen på listan av förbjudna verk med omnämnandet att de kan utges först efter att de farliga ställena har täckts över. Francesco Giorgio kritiserades - vid sidan av andra religiösa mystiker - speciellt starkt av Marin Mersenne (1588–1648). På ett separat blad i början av boken finns en handskriven beskrivning av verkets raritet och hur det blev mottaget: "Au sentiment de M:r de la Croze, ce livre de Venetus est rare et fort recherché. Le P. Mersenne l'a refuté dans son Commantaire sur les premiers chapitres de la Genese comme même le titre de son Commentaire le marque...".

Enligt en uppgift från Institut für Judaistik i Berlin är Nationalbibliotekets exemplar det enda kända ocensurerade exemplaret, det vill säga där alla förbjudna kabbalistiska passager är synliga.

Verket - inklusive de förbjudna passagerna - digitaliseras på nätet. Pärmbladen och inbindningen kräver reparation och bladen måste delvis rengöras.

Till början