FÖRSTA SIDAN
PRESENTATION
AKTUELLT *
OBJEKTFÖRTECKNING
KATALOG ÖVER SAMLINGARNA
STÖD PROJEKTET
Tillstånd till penninginsamling
Rädda ett utvalt objekt
Understöd tillsammans med andra
Gör en donation till programmet
Kontaktbegäran
SPONSORER
KONTAKTUPPGIFTER
Rädda BOKEN

Donation till förmån för kulturarvet

Din donation går direkt till Nationalbibliotekets fond för kulturarv, som oförkortat kommer att använda den till att stöda konserveringen och digitaliseringen av de objekt du valt ut. Nationalbibliotekets mikrofilmnings- och konserveringscentral svarar för behandlingen av materialet. I samband med konserveringen digitaliseras också materialet, och efter behandlingsprocessen blir verket fritt tillgängligt i biblioteks databas för digitalt material.

DONATIONSALTERNATIV

Rädda ett utvalt objekt

Välj ut ett objekt från programmets katalog och donera en summa som täcker räddningsarbetet. Då publiceras Ditt namn i den digitala versionen av verket och på bibliotekets webbsidor.

Välj ut ett objekt från katalogen, klicka på länken STÖD OBJEKTET och fyll i blanketten »

Rädda efter eget val ett objekt som är viktigt för dig själv

Du kan föreslå något annat dokument i bibliotekets samlingar än de som nämns inom det här programmet. Du kan diskutera om det här med någon av bibliotekets experter. Om Du finansierar hela arbetet, publiceras Ditt namn i den digitala versionen av verket och på bibliotekets webbsidor.

Kontaktuppgifter ›

Understöd tillsammans med andra  yhteistukikohde

Du kan också donera endast en del av stödsumman för objektet. Vi väljer ut några objekt åt gången, som Du kan understöda med minst etthundra euro. Ditt namn kommer då att publiceras på bibliotekets webbsidor.

Välj ut ett objekt som Du understöder delvis och fyll i blanketten med uppgifter om donatorerna ›

Gör en donation utan bestämt objekt

Du kan donera en summa efter eget val, som stöder programmets allmänna mål. Vi kommer sedan att använda summan för att stöda något av objekten inom programmet. Minimisumman är 50 euro, 10 euro för studerande, och Ditt namn kommer då att publiceras på bibliotekets webbsidor.

Fyll i blanketten med uppgifter om donatorerna ›

Sätt igång en bemärkelsedagsinsamling

Önskar Du sätta igång en bemärkelsedagsinsamling till förmån för kulturarvet? Gåvorna riktas till kontot av Nationalbibliotekets fond för kulturarv, och till meddelanden på bankgiroblanketten skrivs både festobjektets och donatorernas namn. Kom överens med fondens kontaktpersoner.

Fyll i blanketten med kontaktuppgifter ›

Bemärkelsedagsgåva

Kom ihåg den som firar en bemärkelsedag och gör en donation i hans eller hennes namn till Rädda boken -programmet.

Fyll i blanketten med uppgifter om donatorn ›

Donera on-line

Du kan göra en donation direkt via nätet. Gå till Helsingfors universitets doneringssida. Välj ”fonder” av ”donation till” och av fonderna Nationalbibliotekets fond för kulturarv. Anteckna ”Rädda boken” till meddelande. Anteckna även Rädda bokens objektnummer, om Du vill rikta Din donation till ett bestämt objekt.

Online-donation ›

Kontaktbegäran

Ifall Du är intresserad av en donation och vill att vi tar kontakt med Dig, kan Du fylla i Dina kontaktuppgifter på blanketten.

Kontaktbegäran ›