FÖRSTA SIDAN
PRESENTATION
AKTUELLT *
OBJEKTFÖRTECKNING
KATALOG ÖVER SAMLINGARNA
STÖD PROJEKTET
Tillstånd till penninginsamling
Rädda ett utvalt objekt
Understöd tillsammans med andra
Gör en donation till programmet
Kontaktbegäran
SPONSORER
KONTAKTUPPGIFTER
Rädda BOKEN
/ Blankett

Donation till förmån för kulturarvet

Vi ber Dig fylla i följande blankett med kontaktuppgifter.

Blanketten om donatorn 3

Jag stöder följande gemensamma stödobjekt inom programmet Rädda boken: *Kontaktuppgifter

Du måste fylla i åtminstone de med asterisk (*) utmärkta fälten.