FÖRSTA SIDAN
PRESENTATION
AKTUELLT *
OBJEKTFÖRTECKNING
KATALOG ÖVER SAMLINGARNA
STÖD PROJEKTET
Tillstånd till penninginsamling
Rädda ett utvalt objekt
Understöd tillsammans med andra
Gör en donation till programmet
Kontaktbegäran
SPONSORER
KONTAKTUPPGIFTER
Rädda BOKEN
/ Tillstånd till penninginsamling

Södra Finlands länsstyrelse har beviljat programmet Rädda boken tillstånd till penninginsamling

Södra Finlands länsstyrelse har 11.5.2010 beviljat Helsingfors universitet ett tillstånd till penninginsamling 10.5.2010 - 9.5.2012 inom hela landet med undantag för Åland (tillståndets nummer är POHADno/2010/1236). Medlen samlas in för programmet Rädda boken i anslutning till Nationalbibliotekets fond för kulturarv, och de skall användas för att konservera och digitalisera bibliotekets centrala samlingar samt för att göra dessa kända för allmänheten och ställa dem till allmänhetens förfogande via internet. Nationalbiblioteket skall använda de medel som influtit genom insamlingen senast två år efter det att insamlingen har avslutats.