FÖRSTA SIDAN
PRESENTATION
AKTUELLT *
OBJEKTFÖRTECKNING
KATALOG ÖVER SAMLINGARNA
STÖD PROJEKTET
SPONSORER
KONTAKTUPPGIFTER
Rädda BOKEN

Kontaktuppgifter

I ärenden som gäller donationerna kan Ni vända Er till följande personer vid biblioteket:

Projektchef Kristiina Hildén
Telefon 09-191 22723

Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet

pelastakirja@helsinki.fi