FÖRSTA SIDAN
PRESENTATION
AKTUELLT *
OBJEKTFÖRTECKNING
KATALOG ÖVER SAMLINGARNA
STÖD PROJEKTET
SPONSORER
KONTAKTUPPGIFTER
Rädda BOKEN
Rädda boken från att förstöras

Delta i räddandet av kulturarvet!

Rädda boken är ett program, med vilket Nationalbiblioteket inbjuder alla bokvänner att stöda bevarandet av kulturskatter för kommande generationer.

Nationalbiblioteket har landets mest omfattande samlingar av finländska böcker, tidningar, kartor, noter och ljudinspelningar, rikligt med handskrifter, landets äldsta samlingar av utländsk vetenskaplig litteratur samt flera även internationellt värdefulla specialsamlingar, såsom t.ex. friexemplarssamlingarna som biblioteket emottog från Ryssland under autonomins tid.

Det är en utmanande uppgift för biblioteket att trygga bevarandet av samlingarna. Materialet slits på grund av riklig användning, dessutom förstörs pappret och de övriga materialen av sig själv. I synnerhet det industriellt tillverkade, sura pappret blir skört med tiden och oanvändbart. Som räddningsåtgärder tillämpas konservering, mikrofilmning och digitalisering, men de här metoderna är dyra och fortskrider alltför långsamt på grund av att materialet är så omfattande. Enligt den kartläggning av materialets tillstånd som biblioteket gjort tål ca 40.000 dokument inte mera utlåning eller användning.

Biblioteket behöver därför förutom den offentliga finansieringen även privat finansiering och stöd, med vars hjälp det här materialet kan bevaras med större säkerhet och bli mera tillgängligt.

Inom programmet Rädda boken har vi valt ut sådana objekt, vilkas livslängd kan förlängas avsevärt med hjälp av en professionell konservering, och vilkas digitalisering gör dem fritt tillgängliga genom nätet.