Doria
SKATTER i Nationalbiblioteket – Rädda boken - digitala bibliotek
visas titlar 1-104 av 104
 

1400-talet, början av. LA SPHERA, 1-3. Dati, Leonardo.

1476. DE CONSOLATIONE PHILOSOPHIAE. Boethius, Ancius M.

1485. ISOLARIO. Sonetti, Bartolomeo da li.

1488. MISSALE ABOENSE. Bitz, Konrad; Ghotan, Bartholomaeus.

1500-talet. LIBELLUS MUSICUS. Michael Michaelis.

1525. FRANCISCI GEORGII VENETI MINORITANAE FAMILIAE DE HARMONIA MUNDI TOTIUS CANTICA TRIA. Giorgio, Francesco.

1544. RUCOUSKIRIA Bibliasta. Agricola, Mikael.

1548. SE WSI TESTAMENTI. Agricola, Mikael.

1549-1551. ABCKIRIA. Agricola, Mikael.

1549. KÄSIKIRIA Castesta ia muista Christikunnan Menoista. Agricola, Mikael.

1549. MESSU ELI HERRAN ECHTOLINEN. Agricola, Mikael.

1549. SE MEIDEN HERRAN JESUSEN CHRISTUSEN PINA. Agricola, Mikael.

1551. DAUIDIN PSALTARI. Agricola, Mikael.

1595. ATLAS SIVE COSMOGRAPHICAE MEDITATIONES DE FABRICA MVNDI ET FABRICATI FIGVRA. Mercator, Gerard.

1614. ARITHMETICA ELLER EEN KORT OCH EENFALDIGH RÄKNEBOOK. Aurelius, Aegidius.

1616. WANHAIN SUOMEN MAAN PIISPAIN ... JA KIRCON ESIMIESTEN LATINAN KIELISET LAULUT, CHRISTUXESTTA, JA INHIMISEN ELÄMÄN SURKEUDHESTA... NYT SUOMEXI KÄÄTYD. Meurerild, Ignati[us].

1636. SCHRIFT CALENDER PÅ THET ÅHRET 1636: JEMTE STOORE PROGNOSTICON ASTROLOGIUM ELLER PRACHTICA PÅ THETT NÄRVAR. Hercilius, David.

1642. BIBLIA. SE ON: COCO PYHÄ RAMATTU SUOMEXI.

1643. NÅGRA CHRISTELIGA BOOT PREDIKNINGAR. Rothovius, Isaacus Bergeri.

1644. KATECHISMUS, ELI SE CHRISTILLINEN OPPI MEIDEN USKOM PÄE KAPPALEGISTA NUOREL JA YXIKERTAISEL KANSAL SANGEN TARPELLINEN. Stukkolmis : Peter Fanselaulda.

1648. MANUALE LAPPONICUM.

1657. 'T NIEUWE EN VERGROOTE ZEE-BOECK. Jacobsz, Theunis.

1689. ORBIS SENSUALIUM PICTUS. DEN SYNLIGE WERLDEN. Comenius, Johann Amos.

1700-talet. MAGNI DUCATUS FINLANDIAE RUSSIAE PARTIM, partim Sueciae subjecti. Seutter, M.

1700-talet. MAGNI DUCATUS FINLANDIAE RUSSIAE PARTIM. Lotter, T.C.

1700-talet. MAGNUS DUCATUS FINLANDIAE.

1702. KORT BESKRIFNING OM PROVINCIEN NYA SWERIGE UTI AMERICA. Holm, Thomas Campanius.

1710. Naukeurige Beschryvinge van Groenland, of Spitsbergen. Martens, Friderich.

1728. ETT RÄTT BARNA-KLENODIUM. Gezelius, Johannes.

1730-40. MAGNUS DUCATUS FINLANDIAE NOVA ET ACCURATA DELINEATIO.

1733. GRAMMATICA FENNICA. Vhael, Bartholdus Gabrielis.

1739. CHARTA ÖFVER ÅLAND. Tärnström, Christophorus.

1748. NUOVA PIANTA DI ROMA. Nolli, Giambattista.

1753-1778. De av professor Pehr Kalm vid Åbo akademi handledda disputationerna under åren 1753-1778. Kalm, Pehr.

1753-1797. Disputationer vid Åbo akademi. Pehr Gadds handledda disputationerna vid Åbo akademi 1753-1797. Gadd, Pehr.

1783. KUWAINEN BIBLIA.

1784. Uudempia uloswalituita satuja. Ganander, Christfrid.

1795. LÄSE-ÖFNING FÖR MINA BARN. Tengström, Jacob.

1799. GEOGRAFISKE CHARTOR ÖFVER SVERIGE. Hermelin, S. G.

1810-1844. MINDRE SKÖNLITTERÄRA PUBLIKATIONER. Juteini, Jaakko.

1816-1826. UPPLYSNINGSSRIFTER. Juteini, Jaakko.

1816. LASTEN KIRJA. Juteini, Jaakko.

1822. RUOTZIN WALDAKUNNAN LAKI, : HYWÄXI LUETTU JA WASTAN OTETTU HERRAIN-PÄIVILLÄ, WUONNA 1734.

1827. ANTECKNINGAR AF TANKAR UTI VARIANTA ÄMNEN. Juteini, Jaakko.

1828-1832, 1929. OTAWA I-III. Gottlund, C. A.

1828-1838. SVENSKA FOGLAR EFTER NATUREN OCH PÅ STEN RITADE AF M. OCH W. von WRIGHT. Von Wright, Magnus.

1828. BERÄTTELSE OM KEJSAR ALEXANDERS FÄRD FRÅN NISSILÄ GÄSTGIFVERI TILL STADEN KAJANA. Gripenberg, Sebastian.

1830-1831. LÄSE- OCH LÄROBOK FÖR UNGDOM I-II. Arwidsson, A. I.

1832. LÄROBOK I FINLANDS HISTORIA OCH GEOGRAFI. Arwidsson, A. I.

1834. FRIAREN FRÅN LANDET. LUSTSPEL. Runeberg, J. L.

1835. KALEWALA TAIKKA WANHOJA KARJALAN RUNOJA SUOMEN KANSAN MUINOSISTA AJOISTA. Lönnrot, Elias.

1836-1837, 1839-1840. MEHILÄINEN. AIKAKAUSLEHTI. Lönnrot, Elias, (red.).

1836-1857. SKANDINAVIENS FISKAR. Wright, Wilh. von, Fries, B, Ekström; C. U. Sundevall, C.

1838. VUER AF HELSINGFORS ÅR 1838. Tengström, F. (stentryck).

1840. DAS LANDGUT MONREPOS IN FINNLAND 1804. Nicolay, Ludwig von.

1840. MURGRÖNAN. Carstens, Fredrika Wilhelmina.

1840. TARPEELLINEN LASTEN KIRJA. Ignatius, Karl Henrik.

1843. KARTA ÖFVER HELSINGE SOCKEN, KYRKSLÄTT SOCKEN, SJUNDEÅ SOCKEN UPPRÄTTAD PÅ GENERAL LANTMÄTERIE CONTOIRET FÖR ATT UNDERKASTAS ALLMÄN GRANSKNING.

1844. SANAN LASKUN KOETUKSIA JA RUNON TÄHTEITÄ. Juteini, Jaakko.

1844. SKILLINGTRYCK (1-22). Juteini, Jaakko.

1845-1852. FINLAND FRAMSTÄLDT I TECKNINGAR. Topelius, Zacharias.

1847. UUSI AAPELUS ELI OPETUSKIRJA LAPSILLE. Tengström, Jacob.

1851. VYER AF HELSINGFORS OCH DESS OMGIVNINGAR. Liewendal, F.

1852. KUNG KARLS JAKT, handskrift. Pacius, Fredrik.

1858. Gallereja gogolevskih tipov. Narisovannyh Boklevskim. Vyp. 1: Revizor. 14 listov. Boklevski, Petr.

1858. JOHDANTO SUOMEN KIRJALLISHISTORIAAN. Polén, Rietrik.

1859-1863. MANSIKOITA JA MUSTIKOITA.

1860. VALDA UNGDOMSDIKTER. Wecksell, Josef Julius.

1861. TECKNINGAR OCH DRÖMMAR. Runeberg, Fredrika.

1863. DANIEL HJORT. Wecksell, Josef Julius.

1864. NUMMISUUTARIT (Sockenskomakarna). Kivi, Aleksis.

1869. KIRJALLINEN AARREAITTA. Polén, Rietrik.

1869. LEA: skådespel i en akt. Kivi, Aleksis.

1870. SEITSEMÄN WELJESTÄ: kertomus. Kivi, Aleksis.

1873. MATKUSTUS SUOMESSA. Topelius, Zacharias..

1873. MINNEN FRÅN SKATUDDEN. Åkerblom, Rud. Wald.

1874. OM FÅGLARNAS FLYTTNINGSVÄGAR. Palmén, Johan Axel.

1880-1883. FINSKA FÅGELÄGG = SUOMEN LINTUIN MUNIA. Sundman, Gösta.

1880. NATURHISTORISK ATLAS FÖR SKOLAN OCH HEMMET. Mela, August Johan; Palmén, August Johan.

1883-1893. FINLANDS FISKAR MÅLADE EFTER NATUREN. Sundman, Gösta.

1883. MURTOVARKAUS. Näytelmä viidessä kuvauksessa. Canth, Minna.

1885. AAPIS-KIRJA KOTIOPETUSTA VARTEN TOIMITETTU.

1885. I ÖSTRA FINLAND, SKIZZER OCH STUDIER. Falkman, Severin.

1885. TYÖMIEHEN VAIMO: NÄYTELMÄ VIIDESSÄ NÄYTÖKSESSÄ. Canth, Minna.

1886-1888. SUOMI: KUVIA SUOMEN MAASTA JA KANSASTA. Suomalainen, K.

1886. HAVAITTUANI: VIHKO RUNOJA JA VIRSIÄ. Erkko, J. H.

1890. AAPINEN JA LUKUKIRJA SEKÄ KERTOMUKSIA BIBLIAN HISTORIASTA: kotia ja kiertokouluja varten. Tuhkanen, Johan Henrik.

1891-1940. Nuori Suomi : kirjallistaiteellinen joulualbumi.

1892. KIERTOKOULUN OPPIKIRJA SUOMEN LAPSUKAISILLE. Enroth, Karolina.

1893. KARJALAN KUVIA. Relander, O.

1894. GUTENBERG. Suomen kirjaltajaliiton äänenkannattaja.

1895-1898. VÄLSKÄRIN KERTOMUKSIA. Zacharias, Topelius.

1895-1911. KÄSITÖITÄ. 1895-1911. Gripenberg, Alexandra (toim.).

1896. FINLAND I BILDER – SUOMI KUVISSA. Inha, I. K.

1900-1944. MATLISTOR OCH PROGRAM.

1900. SUOMALAINEN HUONEENTAULU vanhoille ja nuorille sydämeen luettavaksi. Erkko, J. H.

1902. GAMLA BORGÅ: ETSNINGAR. Finch, Albert.

1902. POHJOLAN HÄÄT: KOLMINÄYTÖKSINEN RUNO. Erkko, J. H.

1904. PRINSESSA RUUSUNEN, opus 22. Melartin, Erkki.

1908. SEITSEMÄN VELJESTÄ. Kivi, Aleksis.

1914. MAAN PUOLEEN. Siljo, Juhani.

1916. DIKTER. Södergran, Edith.

1922. KREZ'TSI. Gerd, Kuzebaj.

1939-1945. Flygblad med krigspropaganda från vinter- och forsättningskriget.

I Nationalbibliotekets arkivtjänst för digitala samlingar Doria kan Du bläddra bland skatterna och göra sökningar enligt författarens namn, titel, ämnesord och publikationsår. Från sidorna Skatter kommer Du vidare till Doria genom att trycka på länken Doria eller menyn i sidans övre högra hörn.

Materialet har publicerats i PDF-format. Ladda ner gratis en Adobe Reader här: Get Adobe Reader

Till början