Otium Sapientis
Nationalbibliotekets fond för kulturarv

Donationer till fonder

Namngiven fond

Ett utmärkt sätt att stöda Nationalbibliotekets kulturarv är att grunda en fond som bär donatorns namn. En sådan fond kan grundas om man donerar minst 2000 euro, och då kan man samtidigt närmare bestämma, för vilket ändamål man vill att medlen skall användas.
Se on Coco Pyhä Ramattu Suomexi (foto: Sanna Järvinen)Även mindre donationer än den ovannämnda är viktiga och stöder kulturarvsfondens allmänna ändamål. En namngiven fond kan grundas också för ett företag eller samfund.

Bemärkelsedagsgåva

En bemärkelsedagsinsamling är ett alternativt sätt att lyckönska när någon har födelsedag, har avlagt examen eller går i pension. En bemärkelsedagsgåva blir ett bestående minne för givaren av donationen, för festobjektet och för Nationalbiblioteket. Avkastningen från en insamling eller en bemärkelsedagsgåva av annat slag kan fördelas enligt donatorernas önskemål eller ombildas till en fond som bär gåvomottagarens namn. En bemärkelsedagsinsamling kan också ordnas för att hedra ett företag eller samfund.

Testamentsdonation

En testamentsdonation är ett utmärkt alternativ för den som stöder kulturen och önskar lämna ett bestående intryck. Genom att rikta en testamentsdonation till Nationalbibliotekets fond för kulturarv kan donatorn säkerställa att hans eller hennes vilja förverkligas och att medlen anvisas oförkortat till det utvalda objektet.

Se on Coco Pyhä Ramattu Suomexi (foto: Sanna Järvinen)Genom att göra en testamentsdonation som understöder litteratur eller annat material kan man garantera att ett visst värdefullt kulturobjekt kommer att bevaras till kommande generationer som en del av Nationalbibliotekets samlingar. Betydande litteraturdonationer kan ombildas till en specialsamling som bär donatorns namn.

Universitetets jurist bistår vid planeringen av testamentsdonationer.

Till sidans början