Otium Sapientis
Nationalbibliotekets fond för kulturarv

Kontaktuppgifter Helsingfors universitetsbibliotek (foto: Sanna Järvinen)

Nationalbiblioteket
Unionsgatan 36, PB 15
00014 Helsingfors universitet

I ärenden som gäller donationer eller företagssamarbete

Projektchef Kristiina Hildén
Telefon (09) 191 22723
Kristiina.Hilden@helsinki.fi
kulttuuriperintorahasto@helsinki.fi

I ärenden som gäller programmet Rädda boken eller Nationalbibliotekets vänverksamhet

Projektchef Kristiina Hildén
Telefon (09) 191 22723
Kristiina.Hilden@helsinki.fi
kansalliskirjastonystavat@helsinki.fi

I ärenden som gäller litteraturdonationer

Samlingschef Sinimarja Ojonen
Telefon (09) 191 24508
Sinimarja.Ojonen@helsinki.fi

I testaments- och övriga ärenden

Jurist Teija Halmevaara
Telefon (09) 191 22286
Teija.Halmevaara@helsinki.fi
Helsingfors universitet
PB 33
00140 Helsingfors universitet