Otium Sapientis
Nationalbibliotekets fond för kulturarv
(foto: Sanna Järvinen)

Donatorerna har en nyckelställning i projektet: donationerna går oförkortat till att stöda kulturobjekten

Donatorer och mecenater har alltid varit viktiga för vår verksamhet. Med deras hjälp återuppbyggdes våra samlingar efter Åbo brand. Tack vare inhemska och utländska bokdonationer, medelinsamlingar och medborgaraktivitet kunde en grund skapas för vår nuvarande verksamhet.

Vår fond erbjuder privatpersoner, företag och samfund en möjlighet att understöda vår verksamhet genom donationer och testamenten. För samfund är penningdonationerna för bevarande av kulturarvet avdragsgilla i beskattningen utan övre gräns.

Universitetet förvaltar fondens medel på ett ekonomiskt och produktivt sätt. Förvaltningsnämnden för vår fond svarar för den behöriga användningen av donationsmedlen. Medlen används i sin helhet för att genomföra projektet och donatorernas namn kommer att bevaras i anslutning till denna goda sak i hundratals år.

Vi är tacksamma dem som stött oss i gångna tider och nu erbjuder vi de nya generationerna en möjlighet att delta i detta hedervärda kulturarbete.